Naše nabídka / Our offer

Příměstské tábory - léto 2023
Summer Camps - 2023

Tématické příměstské tábory s irskými tanci pro děti od 8 do 14 let. Vybrat si můžete ze tří termínů a dvou témat: Kouzelná země skřítků nebo Výprava za Kelty. Pouze za 3500,- Kč

Kurzy pro děti i dospělé
Courses for kids / adults

Irské tance učíme děti od pěti let hravou a zábavnou formou. Starší děti a dospělé učíme efektivní formou, která má zaručené výsledky.

Vystoupení / Perfomances

Zpestříme vám firemní večírek, ples, doprovodný program a jinou akci naším vystoupením irských tanců dle vašeho přání.