Ceník lekcí/Price list

HC4 Klub Amfora

sál/gym 1

Děti/dospělí - pololetí

1300 Kč

Děti/dospělí - rok

2000 Kč

DDM Stodůlky

sál/gym 2

Děti - pololetí

850 Kč

Děti - rok

1500 Kč

Obecní dům                     sál/gym 3

Děti - pololetí                                               2880 Kč

Senioři - pololetí                                       2440 Kč