Ceník/Price list

HC4 Klub Amfora, Pujmanové 9, Praha 4 - sál/gym 1

Děti/dospělí - pololetí

Kids/adults - semester
soft shoes; hard shoes; céilí; sets; přípravka

1350 Kč

Děti/dospělí - rok

Kids/adults - year
soft shoes; hard shoes; céilí; sets; přípravka

2200 Kč

DDM Stodůlky, Chlupova 1800/6, Praha 5, Zelený vchod - sál/gym 2

Děti - pololetí soft shoes
Děti - pololetí hard shoes

Kids - semestr

950 Kč
1050 Kč

Děti - rok soft shoes
Děti - rok hard shoes

Kids - year

1700 Kč
1900 Kč

Dospělí - pololetí
Dospělí - rok

Adults - semester/year

1000 Kč
18090 Kč